Central approval for companies

Back to search

BRØDRENE SELVIK AS

Organizational number

926682822

Business address

Treaskjæret, 4200 SAUDA

Postal address

Treaskjæret, 4200 SAUDA

Number of employees

36

The enterprise has central approval

Approval period: 14.01.2022–14.01.2025

Liability insurance

Occupational injury insurance

Godkjent opplæringsbedrift

BRØDRENE SELVIK AS is approved in the following areas:

Function Ansvarlig søker

Field area (for alle typer tiltak)

Development class 1

Function Prosjekterende

Field area Veg-, utearealer og landskapsutforming

Development class 1

Function Prosjekterende

Field area Oppmålingsteknisk prosjektering

Development class 1

Function Prosjekterende

Field area Konstruksjonssikkerhet

Development class 1

Function Prosjekterende

Field area Miljøsanering

Development class 1

Function Utførende

Field area Innmåling og utstikking av tiltak

Development class 2

Function Utførende

Field area Veg- og grunnarbeider

Development class 3

Function Utførende

Field area Landskapsutforming

Development class 3

Function Utførende

Field area Vannforsynings- og avløpsanlegg

Development class 2

Function Utførende

Field area Plasstøpte betongkonstruksjoner

Development class 3

Function Utførende

Field area Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Development class 1

Function Utførende

Field area Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Development class 2

Function Utførende

Field area Riving og miljøsanering

Development class 2

Function Uavhengig kontrollerende

Field area Våtrom (i boliger)

Development class 1