Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ABSURD ARKITEKTUR AS

Organisasjonsnummer

926358316

Forretningsadresse

Jarleveien 10, 4016 STAVANGER

Postadresse

Postboks 1010, 4095 STAVANGER

Antall lønnsmottakere

6

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 02.12.2021–02.12.2024

Ansvarsforsikring

ABSURD ARKITEKTUR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3