Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

ABS ENTREPRENØR AS

Organisasjonsnummer

926343378

Forretningsadresse

Tromsnesvegen 95, 2634 FÅVANG

Postadresse

Tromsnesvegen 95, 2634 FÅVANG

Antall lønnsmottakere

11

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 23.05.2022–23.05.2025

Godkjent opplæringsbedrift

ABS ENTREPRENØR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1