Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

SPRINKTEC AS

Organisasjonsnummer

926104837

Forretningsadresse

Jærvegen 264, 4341 BRYNE

Postadresse

Jærvegen 264, 4341 BRYNE

Antall lønnsmottakere

13

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 02.01.2024–02.01.2027

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

SPRINKTEC AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3