Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

BEREKO AS

Organisasjonsnummer

926019139

Forretningsadresse

Fabrikkgaten 5, 5059 BERGEN

Postadresse

Fabrikkgaten 5, 5059 BERGEN

Antall lønnsmottakere

5

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 25.10.2021–25.10.2024

Godkjent opplæringsbedrift

BEREKO AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2