Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

MEINICH ARKITEKTER AS

Organisasjonsnummer

925974625

Forretningsadresse

Briskebyveien 74, 0259 OSLO

Postadresse

Briskebyveien 74, 0259 OSLO

Webside

www.meinich.no

Antall lønnsmottakere

21

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 07.09.2021–07.09.2024
MEINICH ARKITEKTER AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Brannkonsept

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 2