Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

A1 ARKITEKTER AS

Organisasjonsnummer

925895652

Forretningsadresse

c/o Agne Ladukiene, Sårheim 7, 6847 VASSENDEN

Postadresse

c/o Agne Ladukiene, Sårheim 7, 6847 VASSENDEN

Antall lønnsmottakere

2

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 12.11.2021–12.11.2024
A1 ARKITEKTER AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 3