Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AGATO EIENDOMSDRIFT AS

Organisasjonsnummer

925367710

Forretningsadresse

Bølevegen 131, 3713 SKIEN

Postadresse

Bølevegen 131, 3713 SKIEN

Antall lønnsmottakere

35

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 21.11.2023–21.11.2026

Godkjent opplæringsbedrift

AGATO EIENDOMSDRIFT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1