Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

H2 HARDANGER AS

Organisasjonsnummer

925233323

Forretningsadresse

Sandvenvegen 17, 5600 NORHEIMSUND

Postadresse

Sandvenvegen 17, 5600 NORHEIMSUND

Antall lønnsmottakere

15

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 19.03.2024–19.03.2027
H2 HARDANGER AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Geoteknikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 2