Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

BOE BYGG AS

Organisasjonsnummer

924952016

Forretningsadresse

Vågsbøvegen 59, 5239 RÅDAL

Postadresse

Vågsbøvegen 59, 5239 RÅDAL

Antall lønnsmottakere

8

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 05.01.2022–05.01.2025

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

BOE BYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1