Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

TYTEK AS

Organisasjonsnummer

924914904

Forretningsadresse

Kong Carls gate 14, 4010 STAVANGER

Postadresse

Kong Carls gate 14, 4010 STAVANGER

Antall lønnsmottakere

4

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 25.08.2022–25.08.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

TYTEK AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 2