Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AK RØRLEGGERSERVICE AS

Organisasjonsnummer

924764740

Forretningsadresse

Lierveien 1, 1814 ASKIM

Postadresse

Kausebøl 30, 1821 SPYDEBERG

Antall lønnsmottakere

0

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 31.03.2022–31.03.2025
AK RØRLEGGERSERVICE AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Fjernvarmeanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1