Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ARKITEKTBYGG AS

Organisasjonsnummer

924618620

Forretningsadresse

Seljeveien 51, 1481 HAGAN

Postadresse

Seljeveien 51, 1481 HAGAN

Antall lønnsmottakere

3

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 27.03.2023–27.03.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

ARKITEKTBYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1