Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

BLUETECH VVS AS

Organisasjonsnummer

924528125

Forretningsadresse

Strømsø torg 4, 3044 DRAMMEN

Postadresse

Markveien 24D, 3060 SVELVIK

Antall lønnsmottakere

3

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 26.04.2023–26.04.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

BLUETECH VVS AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Fjernvarmeanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3