Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

EKANGER FANTINI ARKITEKTER AS

Organisasjonsnummer

924404353

Forretningsadresse

Øvre Slottsgate 3, 0157 OSLO

Postadresse

c/o Sentralen, Postboks 183 Sentrum, 0102 OSLO

Antall lønnsmottakere

2

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 08.06.2023–08.06.2026
EKANGER FANTINI ARKITEKTER AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 1