Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ROMSDAL ANLEGG AS

Organisasjonsnummer

924086866

Forretningsadresse

Årødalen, 6422 MOLDE

Postadresse

Årødalen, 6422 MOLDE

Antall lønnsmottakere

9

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 01.12.2022–01.12.2025

Godkjent opplæringsbedrift

ROMSDAL ANLEGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 2