Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

SELBERG ARKITEKTER AS

Organisasjonsnummer

924003073

Forretningsadresse

Sluppenvegen 17B, 7037 TRONDHEIM

Postadresse

Postboks 6094 Torgarden, 7434 TRONDHEIM

Antall lønnsmottakere

23

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 05.05.2023–05.05.2026
SELBERG ARKITEKTER AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 3