Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

SELBERG ARKITEKTER AS

Organisasjonsnummer

924003073

Forretningsadresse

Sluppenvegen 17B, 7037 TRONDHEIM

Postadresse

Postboks 6094 Torgarden, 7434 TRONDHEIM

Antall lønnsmottakere

19

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 05.05.2023–05.05.2026
SELBERG ARKITEKTER AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 3