Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

ALL-RØRFORNYING AS

Organisasjonsnummer

923994750

Forretningsadresse

Skippergata 12, 7042 TRONDHEIM

Postadresse

Skippergata 12, 7042 TRONDHEIM

Antall lønnsmottakere

3

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 15.09.2023–15.09.2026
ALL-RØRFORNYING AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1