Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

ALRØR SERVIS VVS ALEKS CARKAJ

Organisasjonsnummer

923544798

Forretningsadresse

Haakon Tveters vei 15, 0682 OSLO

Postadresse

Haakon Tveters vei 15, 0682 OSLO

Antall lønnsmottakere

0

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 16.10.2023–16.10.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

ALRØR SERVIS VVS ALEKS CARKAJ er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Fjernvarmeanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1