Sentralt godkjente foretak

MARINI CONSULTING AS

Organisasjonsnummer
923368337
Forretningsadresse
c/o Business Lillestrøm, Storgata 7, 2000 LILLESTRØM
Postadresse
c/o Business Lillestrøm, Storgata 7, 2000 LILLESTRØM
Antall lønnsmottakere
3

Godkjenningsperiode:
01.09.2020–01.09.2023

 Yrkesskadeforsikring

 Ansvarsforsikring

MARINI CONSULTING AS er godkjent innen følgende områder:
FunksjonFagområdeTiltaksklasse
Funksjon: ProsjekterendeFagområde: BygningsfysikkTiltaksklasse: 3Vis betydningSkjul betydning

Prosjekterende, tiltaksklasse 3

Prosjektering av bygningsfysikk omfatter verifikasjon av ytelser og tekniske løsninger for følgende fagområder i henhold til byggteknisk forskrift: energi, strålingsmiljø, lyd og fukt.

Tiltaksklasse 3
Prosjektering av bygningsfysikk i nybygg eller ved vesentlig endring av eksisterende bygninger der prosjekteringen skjer i samsvar med energitiltaksmetoden eller energirammemetoden og prosjektering av bygninger med flere enn 5 etasjer. Omfatter bl.a. kompliserte bygninger med flere soner (flerfunksjonsbygninger eller bygninger med ulike tekniske installasjonssystemer, soltilskudd og internvarmetilskudd).

Eksempler på tiltak i denne klassen:

  • store kontor- og skolebygg
  • store forsamlingslokaler og flerfunksjonelle bygg
  • store sportshaller og kjøpesentra
  • store industribygg med stor persontrafikk
  • store sykehus, overnattingsbygg og svømmehaller