Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

TUFT BYGG AS

Organisasjonsnummer

923316361

Forretningsadresse

Lars Skrefsruds gate 2, 2615 LILLEHAMMER

Postadresse

Lars Skrefsruds gate 2, 2615 LILLEHAMMER

Antall lønnsmottakere

13

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 27.07.2022–27.07.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

TUFT BYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Murarbeid

Tiltaksklasse 1