Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

BOGER BYGG AS

Organisasjonsnummer

923241280

Forretningsadresse

Industriveien 18, 1890 RAKKESTAD

Postadresse

Industriveien 18, 1890 RAKKESTAD

Antall lønnsmottakere

14

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 10.02.2023–10.02.2026

Godkjent opplæringsbedrift

BOGER BYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Brannkonsept

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Lydforhold og vibrasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Miljøsanering

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Taktekkingsarbeid

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1