Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

HOLM BYGGSERVICE AS

Organisasjonsnummer

923215417

Forretningsadresse

Fossegrenda 36, 7038 TRONDHEIM

Postadresse

Fossegrenda 36, 7038 TRONDHEIM

Antall lønnsmottakere

10

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 16.08.2023–16.08.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

HOLM BYGGSERVICE AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Taktekkingsarbeid

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Arbeid på bevaringsverdige byggverk

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1