Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AKSETØY ARKITEKTUR AS

Organisasjonsnummer

923172017

Forretningsadresse

Verftsgata 4, 7042 TRONDHEIM

Postadresse

Ingemann Torps vei 17B, 7040 TRONDHEIM

Antall lønnsmottakere

9

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 27.09.2022–27.09.2025
AKSETØY ARKITEKTUR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 1