Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

QBYGG1 CZAJEWSKI

Organisasjonsnummer

923167617

Forretningsadresse

Sigurdkroken 11, 3718 SKIEN

Postadresse

Sigurdkroken 11, 3718 SKIEN

Antall lønnsmottakere

1

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 25.06.2021–25.06.2024

Yrkesskadeforsikring

QBYGG1 CZAJEWSKI er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Murarbeid

Tiltaksklasse 1