Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

A. BRATVOLD

Organisasjonsnummer

923061754

Forretningsadresse

Rogstadgutua 81, 2322 RIDABU

Postadresse

Rogstadgutua 81, 2322 RIDABU

Antall lønnsmottakere

0

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 23.05.2022–23.05.2025
A. BRATVOLD er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1