Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

IGANG TOTALENTREPRENØR AS

Organisasjonsnummer

922987106

Forretningsadresse

Orstadvegen 128A, 4353 KLEPP STASJON

Postadresse

Orstadvegen 128A, 4353 KLEPP STASJON

Antall lønnsmottakere

15

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 24.11.2022–24.11.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

IGANG TOTALENTREPRENØR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Geoteknikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2