Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

+BYGG AS

Organisasjonsnummer

922828822

Forretningsadresse

Kirkeveien 466, 3143 KJØPMANNSKJÆR

Postadresse

Kirkeveien 466, 3143 KJØPMANNSKJÆR

Antall lønnsmottakere

3

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 16.12.2022–16.12.2025
+BYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1