Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

MESTERKONSULT AS

Organisasjonsnummer

922572798

Forretningsadresse

Industriveien 5, 7072 HEIMDAL

Postadresse

Industriveien 5, 7072 HEIMDAL

Antall lønnsmottakere

5

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 31.03.2022–31.03.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

MESTERKONSULT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1