Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

NAMSSKOGANBYGG AS

Organisasjonsnummer

922173540

Forretningsadresse

Namsskoganveien 10, 7890 NAMSSKOGAN

Postadresse

Namsskoganveien 10, 7890 NAMSSKOGAN

Antall lønnsmottakere

14

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 07.07.2022–07.07.2025

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

NAMSSKOGANBYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1