Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

KJELSRUD AS

Organisasjonsnummer

922129126

Forretningsadresse

c/o Vebjørn Kjelsrud, Lundveien 24, 1673 KRÅKERØY

Postadresse

c/o Vebjørn Kjelsrud, Lundveien 24, 1673 KRÅKERØY

Webside

www.kjelsrud.as

Antall lønnsmottakere

1

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 10.01.2023–10.01.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

KJELSRUD AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3