Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

VVS COMFORT AS

Organisasjonsnummer

922053480

Forretningsadresse

Håndverkveien 6, 1820 SPYDEBERG

Postadresse

Håndverkveien 6, 1820 SPYDEBERG

Webside

vvscomfort.no

Antall lønnsmottakere

61

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 25.06.2021–25.06.2024

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

VVS COMFORT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3