Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

AK1 ELEKTRO AS

Organisasjonsnummer

922021791

Forretningsadresse

Gladengveien 16, 0661 OSLO

Postadresse

Gladengveien 16, 0661 OSLO

Antall lønnsmottakere

19

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 05.05.2022–05.05.2025

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

AK1 ELEKTRO AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Brannalarmanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Ledesystem

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Installasjon av brannalarmanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Installasjon av ledesystem

Tiltaksklasse 2