Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

A-ARK AS

Organisasjonsnummer

921897782

Forretningsadresse

c/o Morten Haneseth, Colletts gate 15B, 0169 OSLO

Postadresse

c/o Morten Haneseth, Colletts gate 15B, 0169 OSLO

Antall lønnsmottakere

2

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 26.10.2021–26.10.2024

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

A-ARK AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3