Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

AGDERPLAN AS

Organisasjonsnummer

921877722

Forretningsadresse

Longhammarvegen 28, 5536 HAUGESUND

Postadresse

Longhammarvegen 28, 5536 HAUGESUND

Antall lønnsmottakere

3

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 17.12.2021–17.12.2024
AGDERPLAN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Geoteknikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 3

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Geoteknikk

Tiltaksklasse 2