Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

OSLO RØRSERVICE AS

Organisasjonsnummer

921501315

Forretningsadresse

Askimjordet 43, 1814 ASKIM

Postadresse

Askimjordet 43, 1814 ASKIM

Antall lønnsmottakere

3

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 31.10.2022–31.10.2025

Godkjent opplæringsbedrift

OSLO RØRSERVICE AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1