Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

BERGENHUS BYGG OG ANLEGG AS

Organisasjonsnummer

921453442

Forretningsadresse

Conrad Mohrs veg 4B, 5072 BERGEN

Postadresse

Conrad Mohrs veg 4B, 5072 BERGEN

Antall lønnsmottakere

29

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 20.01.2022–20.01.2025

Godkjent opplæringsbedrift

BERGENHUS BYGG OG ANLEGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Murarbeid

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 2