Sentral godkjenning av føretak

SVARTHUMLE TAKST & BYGG

Organisasjonsnummer
921167563
Forretningsadresse
Vestre Fagrehaugen 4, 5357 FJELL
Postadresse
Vestre Fagrehaugen 4, 5357 FJELL
Antall lønnsmottakere
0
Foretaket har ingen gyldig godkjennelse.

SVARTHUMLE TAKST & BYGG er godkjent innen følgende områder:
FunksjonFagområdeTiltaksklasse