Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

AM-SERVICE AS

Organisasjonsnummer

921092598

Forretningsadresse

Industriveien 13, 7072 HEIMDAL

Postadresse

Postboks 190 Heimdal, 7473 TRONDHEIM

Antall lønnsmottakere

4

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 21.10.2022–21.10.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

AM-SERVICE AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1