Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

ARKITEKT LARS LARSEN AS

Organisasjonsnummer

920988768

Forretningsadresse

Majorstuveien 16, 0367 OSLO

Postadresse

Majorstuveien 16, 0367 OSLO

Antall lønnsmottakere

1

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 02.12.2021–02.12.2024

Ansvarsforsikring

ARKITEKT LARS LARSEN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 2