Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

RØNAAS ENTREPRENØR AS

Organisasjonsnummer

920976077

Forretningsadresse

Lundbergvegen 89, 2150 ÅRNES

Postadresse

Lundbergvegen 89, 2150 ÅRNES

Antall lønnsmottakere

14

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 09.08.2023–09.08.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

RØNAAS ENTREPRENØR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1