Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

AREAL+ AS

Organisasjonsnummer

920798462

Forretningsadresse

Fåvangvegen 2, 2634 FÅVANG

Postadresse

Fåvangvegen 2, 2634 FÅVANG

Antall lønnsmottakere

10

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 03.03.2022–03.03.2025

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

AREAL+ AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 2