Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

TOTALTAK AS

Organisasjonsnummer

920683800

Forretningsadresse

Raveien 310, 3184 BORRE

Postadresse

Raveien 310, 3184 BORRE

Antall lønnsmottakere

22

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 29.10.2021–29.10.2024

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

TOTALTAK AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Taktekkingsarbeid

Tiltaksklasse 2