Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AKTIV HUS DESIGN AS

Organisasjonsnummer

920437966

Forretningsadresse

Falkenborgvegen 35C, 7044 TRONDHEIM

Postadresse

Falkenborgvegen 35C, 7044 TRONDHEIM

Antall lønnsmottakere

4

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 13.06.2022–13.06.2025
AKTIV HUS DESIGN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1