Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

AGDER BETONG ENTREPRENØR AS

Organisasjonsnummer

920362877

Forretningsadresse

Industritoppen 17, 4848 ARENDAL

Postadresse

Industritoppen 17, 4848 ARENDAL

Antall lønnsmottakere

7

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 18.03.2024–18.03.2027

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

AGDER BETONG ENTREPRENØR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 1