Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

A B BYGG AS

Organisasjonsnummer

920329136

Forretningsadresse

Viksevegen 37, 5514 HAUGESUND

Postadresse

Viksevegen 37, 5514 HAUGESUND

Antall lønnsmottakere

3

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 06.12.2023–06.12.2026

Yrkesskadeforsikring

A B BYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1