Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AKONTROLL AS

Organisasjonsnummer

920271073

Forretningsadresse

Brokelandsheia 110, 4993 SUNDEBRU

Postadresse

Brokelandsheia 110, 4993 SUNDEBRU

Antall lønnsmottakere

2

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 29.05.2024–29.05.2027

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

AKONTROLL AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 2