Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

GREVSTAD & TVEDT VVS AS

Organisasjonsnummer

920215742

Forretningsadresse

Kanalveien 5, 5068 BERGEN

Postadresse

Kanalveien 5, 5068 BERGEN

Antall lønnsmottakere

62

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 23.06.2021–23.06.2024

Godkjent opplæringsbedrift

GREVSTAD & TVEDT VVS AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3