Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

TEGNESPESIALISTEN AS

Organisasjonsnummer

919949236

Forretningsadresse

Holmveien 45, 1680 SKJÆRHALDEN

Postadresse

Holmveien 45, 1680 SKJÆRHALDEN

Antall lønnsmottakere

2

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 22.02.2024–22.02.2027
TEGNESPESIALISTEN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1